telefon:

účetnictví • daňová evidence • mzdová agenda • daňová přiznání

Poradenství

 • poradenství a rozbory v začátcích podnikání, zajištění potřebných registrací
 • nastavení účetní metodiky
 • kontrolu účetnictví minulých období

Vedení účetnictví, daňové evidence, sledování příjmů

 • zpracování prvotních dokladů, faktur, vnitřních účetních dokladů
 • vedení pokladen ve všech měnách
 • vedení evidence majetku
 • vedení skladové evidence
 • inventarizaci rozvahových a výsledkových účtů
 • zastupování při komunikaci s finančním úřadem
 • zahraniční obchod v rámci EU i mimo EU

Zpracování a elektronické podání daňových přiznání

 • přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • přiznání k dani z příjmů FO včetně vyhotovení ročních přehledů OSVČ pro OSSZ a ZP
 • přiznání k dani z příjmů PO včetně sestavení účetní závěrky a uzávěrky, výkazu zisku a ztráty a přílohy k roční uzávěrce
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k majetkovým daním

Mzdové účetnictví

 • zpracování mzdové agendy – výpočet mezd, srážek, výplatní, mzdové, evidenční listy
 • roční vyúčtování zálohové a srážkové daně
 • zastupování při komunikaci s OSSZ a ZP – měsíční výkazy, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, změny a podklady pro kontroly