telefon:

účetnictví • daňová evidence • mzdová agenda • daňová přiznání

Preferujeme individuální přístup.
Každá profese je specifická a nelze jí bez znalosti podrobností zařadit do konkrétního cenového programu. Používáme tři metody - paušální sazbu za měsíc, hodinovou sazbu anebo sazbu za účetní položku.
Výsledná cena je součástí uzavřené smlouvy a vyjadřuje vzájemnou shodu.